تصویر برنامه

سامانه مدیریت هوشمند نان

برنامه کاربردی خریدار

خریدار
 • امکان مشاهده سوابق خرید
 • امکان ثبت نظر در خصوص نان و نانوایی
 • و امکاناتی دیگر ...

برنامه کاربردی خریدار
برنامه کاربردی نانوا

برنامه کاربردی نانوا

برنامه کاربردی نانوا
 • امکان مشاهده گزارشات دوره ای
 • امکان مشاهده کارنامه عملکردی
 • امکان مشاهده سوابق کمک هزینه
 • و امکاناتی دیگر ...

ثبت نام کسب و کار ها

ثبت نام برای:
 • نان مورد نیاز اصناف مانند رستوران، کبابی، طباخی و ...
 • نان مورد نیاز کارکنان شرکت ها، واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ...
 • نان مورد نیاز سازمان های دولتی، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و ...
 • نان مورد نیاز مناسبتی (مراسم مذهبی، فرهنگی و ...)
سامانه کسب و کار
بازرسی

برنامه کاربردی نظارت بر نانوایان(مخصوص بازرسان)

 • ارزیابی وضعیت نانوایی
 • ارزیابی کیفیت و کمیت نان
 • و امکاناتی دیگر ...